Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Bellik görnüşleri

Daşarky gözleg we ugur alamatlary

Gysga düşündiriş:

“Wayfinding & Directional” belgileri traffigi netijeli dolandyrmak we jemgyýetçilik ulaglary, täjirçilik we korporatiw gurşaw ýaly dürli sazlamalarda adamlara ýol görkezmek üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Müşderi bilen pikir alyşma

Şahadatnamalarymyz

Önümçilik prosesi

Önümçilik ussahanasy we hil barlagy

Önümleriň gaplanylyşy

Haryt bellikleri

Arza

1) Jemgyýetçilik transporty: ýol belgileri awtoulag duralgalarynda, howa menzillerinde, demir ýol menzillerinde we beýleki ulag merkezlerinde ulag hereketini dolandyrmak üçin döredildi.

2) Söwda: ugur alamatlary restoranlarda, söwda merkezlerinde, kinoteatrlarda we beýleki söwda kärhanalarynda müşderilere netijeli nawigasiýa üpjün edýär.

3) Korporatiw: gözleg ulgamy iri korporatiw binalarda işleýänler üçin iş ýerinde nawigasiýany ýönekeýleşdirmek üçin döredildi.

Jemgyýetçilik ýerindäki ýerleşiş kartaňyz bilen gözleg belgisi

Jemgyýetçilik ýerindäki ýerleşiş kartaňyz bilen gözleg belgisi

Kärhana zolagy üçin daşarky gözleg belgisi

Kärhana zolagy üçin daşarky gözleg belgisi

Söwda zolagy üçin içerki gözleg belgisi

Söwda zolagy üçin gözleg belgisi

Üstünlikleri

1) Trafficol hereketini netijeli dolandyrmak: Awtoulag gatnawyny dolandyrmak we awtoulag duralgalarynda we beýleki ulag merkezlerinde dyknyşygy azaltmak üçin niýetlenen ýol gözleg we ugur görkezijileri, ýöremegi aňsat we çaltlaşdyrýar.

2) Müşderiniň kämilleşdirilen tejribesi: ugur alamatlary täjirçilik edaralarynda müşderileriň akymyny aňsatlaşdyrýar, has köp öwrülişikleri amala aşyrmak üçin çalt we aňsat nawigasiýa üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde müşderileriň umumy kanagatlanmasyny ýokarlandyrýar.

3) Işsiz iş ýerinde nawigasiýa: gözleg ulgamy işgärleriň çaklamalaryny ýok edýär we uly ofis binalaryny aňsatlyk bilen gezmegi aňsatlaşdyrýar.

Aýratynlyklary

1) Çydamly gurluş: ugrukdyryjy alamatlar ýokary açyk materiallar bilen açyk howada durmak we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün etmek üçin gurulýar.

2) Düzülip bilinýän dizaýn: alamatlar belli bir marka we estetiki zerurlyklara laýyk bolup, olaryň islendik gurşawa bökdençsiz garyşmagyny üpjün edip biler.

3) Netijeli belgi ýerleşdirmek: ýol gözleg alamatlary strategiki ýerlerde ýerleşdirilip, bulaşyklygy azaldýar we iň ýokary görünmegini üpjün edýär.

Önümiň parametrleri

Haryt Wayol gözlemek we ugur alamatlary
Material 304/316 Poslamaýan polat, alýumin, akril
Dizaýn Düzeltmegi, dürli reňk reňklerini, şekilleri, ululyklary kabul ediň.Dizaýn çyzgysyny bize berip bilersiňiz. Eger bolmasa, professional dizaýn hyzmatyny berip bilmeris.
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Surface Custöriteleşdirilen
Lightagtylyk çeşmesi Suw geçirmeýän Led modullary
Açyk reňk Ak, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, RGB, RGBW we ş.m.
Lightagtylyk usuly Şrift / Yzky yşyklandyryş
Naprýa .eniýe Giriş 100 - 240V (AC)
Gurnama Öň gurlan bölekler bilen düzedilmeli
Programma ýerleri Jemgyýetçilik meýdançasy, täjirçilik, işewürlik, myhmanhana, söwda merkezi, gaz stansiýalary, howa menzilleri we ş.m.

Netije:
Sözümiň ahyrynda, “Wayfinding & Directional” alamatlary netijeli hereket etmek we adamlar jemgyýetçilik transporty, täjirçilik we korporatiw sazlamalar boýunça giňişleýin çözgüt hödürleýär.Düzülip bilinýän dizaýn bilen açyk daşky şertlere garşy durmak üçin döredilen alamatlar, netijeli nawigasiýa üpjün etmek, tejribeleri ýokarlandyrmak we iş ýerinde kynçylyksyz nawigasiýa üpjün etmek strategiýalary bilen işlenip düzülendir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Müşderi bilen pikir alyşma

  Şahadatnamalarymyz

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik-ussahanasy - & - Hil-barlag

  Önümler-gaplama

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň