Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

Bellik görnüşleri

Bu alamatlaryň metal gurluşy we ýalpyldawuklygy bar, ýöne ulanýan materiallary metaldan tapawutlydyr.Olaryň ulanýan materiallary, "suwuk metal" diýýän zadymyz.Hakyky metal bilen deňeşdirilende, onuň plastikligi has gowudyr we logotipde zerur bolan dürli effektleri we şekilleri öndürmek has aňsatdyr.

  • Suwuk metal belgisi belgisi

    Suwuk metal belgisi belgisi

    Bu alamatlaryň metal gurluşy we ýalpyldawuklygy bar, ýöne ulanýan materiallary metaldan tapawutlydyr.Olaryň ulanýan materiallary “suwuk metal” diýýäris.Hakyky metal bilen deňeşdirilende, onuň plastikligi has gowudyr we logotipde zerur bolan dürli effektleri we şekilleri öndürmek has aňsatdyr.