Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Hyzmatlar

Näme üçin bizi saýlamaly?

01 Bäsdeşlik bahasy

Durnukly material üpjün ediji ulgamy we ylmy zähmet dolandyryş ulgamy, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önüm öndürmek üçin material we zähmet çykdajylaryna berk gözegçilik.Halkara logistika çykdajylary bilen hem satyn alyş býudjetiňiziň 35% -den gowragyny tygşytlap bilersiňiz.

näme üçin_04
näme üçin_03

02 Haryt şahadatnamasy

CE / ROSH / UL halkara sertifikaty bilen, dünýädäki müşderiler bize çuňňur ynanýarlar we tanalýarlar.

03 Güýçli öndüriji

Gol we harp öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe. Dizaýnerler, önümçilik tehnikleri bilen birlikde 120-den gowrak işgär.12,000m2 daşky gurşaw sertifikaty zawody bilen önümiňiziň hili we gurşun wagty kepillendirilýär.

näme üçin_02
näme üçin_01

04 Tejribeli topar

Belgi dizaýn toparymyz we halkara söwda toparymyz 10 ýyllyk tejribä eýe bolup, size professional önümçilik prosesi, gurnama çözgütleri we halkara söwda kynçylyklaryny çözüp, marka abraýyňyzy ýokarlandyrmaga kömek eder.

05 Global eltip bermek

Birnäçe ýyllyk halkara söwda ösüşinden soň, DHL / UPS / FEDEX we beýleki gyssagly kompaniýalaryň altyn hyzmatdaşy bolduk, deňiz, howa we gury ýer gatnawy üçin durnukly ýük ekspeditorlarymyz bar, şonuň üçin size artykmaç logistika bahalaryny berip bileris.

näme üçin_05

Iş wagty: 16-2023-nji maý