Professional iş we ýol gözleg belgisi ulgamlary öndürijisi 1998-nji ýyldan bäri.Koprak oka

sahypa_banner

Hyzmatlar

 • Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  1. Taslama maslahaty we sitata Taslamanyň jikme-jikliklerini kesgitlemek üçin iki tarapyň arasyndaky aragatnaşyk arkaly, şol sanda: zerur önümiň görnüşi, önümi hödürlemek talaplary, önümi kepillendiriş talaplary, amaly ssenariýler, insta ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bizi saýlamaly?

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  01 Bäsdeşlik bahasy Durnukly material üpjün ediji ulgamy we ylmy zähmet dolandyryş ulgamy, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önüm öndürmek üçin material we zähmet çykdajylaryna berk gözegçilik.Halkara logistika çykdajylary bilen hem 35% -den gowrak tygşytlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soň hyzmat

  Esasy maglumatlar 1. Müşderiler üçin mugt gurluşyk we gurnama meýilnamalaryny üpjün ediň 2. Önümiň bir ýyl kepilligi bar (önümde hil meselesi bar bolsa, täze önümler bilen mugt çalyşmagy ýa-da abatlamagy üpjün ederis we çykdajylar bolar) adat boýunça göterilýär ...
  Koprak oka
 • Sorag-jogap

  Sorag-jogap

  S: “Business & Wayfinding Signage” ulgamyňyz näme?J: Biziň “Business & Wayfinding Signage” ulgamymyz, amaly we ajaýyp gözleg çözgüdini talap edýän kärhanalar üçin ýörite döredilen köp sanly belgidir.Ulgamymyz öz içine alýar ...
  Koprak oka